PACIKISOKOS

Lótenyésztők lapja

boci_lo_modul.jpg

A csikó és ló bélyegzése:

• KÖZPONTI BÉLYEGZÉSEK HELYSZÍNEI
• ISMERT SZÁRMAZÁSÚ LOVAK BÉLYEGZÉSE
• Pót fedeztetési jegy kérelem
• ISMERETLEN SZÁRMAZÁSÚ LÓ BÉLYEGZÉSE
• CSIKÓBÉLYEGZÉSI JEGYZŐKÖNYV MÁSODLAT KIVÁLTÁSA LÓÚTLEVÉLHEZ

Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény kötelezően előírja a lovak tartós, egyedi megjelölését. Ez az alapja a lovak törzskönyvezésének és regisztrációjának, amelyet hazánkban az MLOSZ végez a 29/2000. (VI. 9.) FVM rendelet „Az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről” alapján. 

A bélyegzési jelek magyarázata:

Csikó bélyegjelek:

Fedeztetési engedéllyel rendelkező fedezőménnel történt fedeztetetést/termékenyítést követően minden kancatulajdonos kap egy fedeztetési jegyzőkönyvet, amelynek alsó része egy leválasztható, megcímzett levelezőlapot tartalmaz (ún. tenyészeredmény bejelentő lap), amelyet kérünk pontosan kitöltve a Szövetség részére közvetlenül a csikó születése után beküldeni. A lótenyésztési felügyelők innen értesülhetnek a termékenyítés/fedeztetés eredményéről (csikó/vetélés/elhullás) és ennek alapján értesítik ki a kancatulajdonosokat a bélyegzés időpontjáról és helyszínéről. (Amennyiben ezt valaki nem küldi be, úgy annak csikójáról nincs tudomásunk.) A fedeztetési jegyet meg kell őrizni és az esetleges adás-vételkor a lóval az új tulajdonosnak átadni, illetve a bélyegzéskor a felügyelőnek bemutatni. Amennyiben a fedeztetési jegy elvész, úgy az illetékes megyei felügyelőhöz kell fordulni.

A Whelsh pónik bélyegzési helye:

A bélyegzés a csikó fél éves kora körül, még az anyja alatt történik a központilag szervezett helyszínen vagy a tulajdonos által megjelölt helyen, de ez utóbbi esetben kiszállási díj kerül felszámításra. A bélyegzéskor a felügyelő csikóbélyegzési jegyzőkönyvet állít ki és a szolgáltatás díját is beszedi. A csikóbélyegzési jegyzőkönyvet szintén meg kell őrizni, mert ez a lóútlevél igénylésének egyik alapdokumentuma.

A Hucul kisló bélyegzési helye:

Egyes tenyésztő egyesületeknél kötelező előírás a csikó DNS alapú származásellenőrzése.

A vizsgálat elvégzéséhez szükséges mintavétel eredményét a bélyegzéssel nem kell megvárni (kivételt képeznek ez alól a lipicai és arab fajták!), de amennyiben DNS vizsgálat során a feltételezett származás nem kerül megerősítésre, úgy arra az egyedre származási lap sem adható ki, ismeretlen származásúnak minősül.

A mintavétel és bélyegzés egy időben történő végzését az arab és lipicai lovak esetében az egyesület nem engedélyezi, így ezen egyedeket csak a vizsgálat elkészülte után lehet megjelölni. Amennyiben a származásellenőrző vizsgálat a csikó származását nem erősíti meg, úgy az egyed nullás bélyegzésű lesz. A származásellenőrzést a lótenyésztési felügyelő szervezi, a vérvételkor jelen van, biztosítja a szükséges eszközöket és a vérvizsgálati kísérőlapot, majd a mintát eljuttatja az MgSzH laboratóriumába.

A megszületett csikók egyesületi jellel, nyereghelyen történő bélyegzése csak abban az esetben lehetséges, ha az adott tenyésztő egyesület csikószámot ad ki rá.

Amennyiben a ló bélyegzéskor már nincs az anyja alatt (legyen bármilyen korú is), úgy minden esetben származásellenőrzés alá kell vetni nem csak a megjelölendő egyedet, hanem az anyakancát is (amennyiben annak még nem áll rendelkezésre DNS alapú származásellenőrzés vizsgálati eredmény). Ha a kanca már nem él és életében vérvizsgálata sem volt, a csikó/ló ismeretlen származású és nullás bélyegzésű lesz.

 Amennyiben a tenyésztőnek nem áll rendelkezésre fedeztetési jegyzőkönyv, mert az nem került kiállításra a fedeztetéskor/termékenyítéskor, úgy az utólagosan kiállítható, ha a ménnek a fedeztetés évében volt tenyésztési engedélye és érvényes törzskönyvi nyilvántartási szerződése az MLOSZ-szel.

Ebben az esetben a csikótulajdonosnak kérvényt kell benyújtania a Szövetséghez, ezzel egy időben be kell fizetnie a különeljárási díjat, illetve ezzel párhuzamosan DNS vizsgálatot kell készíttetni a csikóról (amennyiben a kancának nincs DNS vizsgálata, úgy róla is). (Ez természetesen csak akkor lehetséges, ha a kanca még él, illetve ha már nem is él, de DNS vizsgálata még életében elkészült.) Amennyiben a csikó származását a vizsgálat megerősíti, úgy a pót-fedeztetési jegy kiállítására az MLOSZ ügyvezető igazgatója ad engedélyt.

Ezzel egy időben a méntartó részére kiszámlázásra kerül a mindenkori „ állami mének maximált fedeztetési díja”.

Amennyiben a fedeztetési jegy az MLOSZ Tenyésztési Irodájának hibájából nem lett dokumentálva, úgy a külön eljárási díj visszafizetésre kerül a csikó tulajdonosának.

Ismeretlen származásúnak minősül az a
    •   fedeztetés jeggyel rendelkező ló,
        •   amely már nincs az anyja alatt és a kanca DNS vizsgálata már nem                végezhető el,
         •    amelynek származását a DNS vizsgálat nem erősítette meg.
    •   fedeztetési jeggyel nem rendelkező ló.

Az ismeretlen származású lovakat is bélyegezni kell (kivéve a bélyegzett, de a DNS vizsgálat során kizárt egyedeket), de ezen lovak nullás bélyegzésűek lesznek és természetesen származási lap sem állítható ki rájuk.

A bélyegzés a központilag szervezett helyszínen vagy a tulajdonos által megjelölt helyen történik, de ez utóbbi esetben kiszállási díj kerül felszámításra. A bélyegzéskor a felügyelő csikóbélyegzési jegyzőkönyvet állít ki és a szolgáltatás díját is beszedi. A csikóbélyegzési jegyzőkönyvet szintén meg kell őrizni, mert ez a lóútlevél igénylésének egyik alapdokumentuma.

Szintén ismeretlen származásúnak számítanak a hamis bélyegzésű lovak. Hamis bélyegzésnek az a sütés minősül, ami láthatóan nem a törvényes módon lett bélyegezve vagy bélyegzése alapján a nyilvántartásunkban szereplő lóval az egyed nem azonosítható. Ezek a lovak újra bélyegzendők a lótenyésztési felügyelő által.

 Amennyiben a ló tulajdonosa nem rendelkezik csikóbélyegzési jegyzőkönyvvel (vagy 2000. év előtt az azt helyettesítő lóazonosító lappal), úgy a lóútlevél kiváltásához másolat kiváltása szükséges, ha származási lapja sincs a lónak (a lóútlevél kérelemhez vagy csikóbélyegzési jegyzőkönyv vagy származási lap szükséges).

A csikóbélyegzési jegyzőkönyv másodlat kiváltásához az alábbi adatokat szükséges a bélyegzést végző lótenyésztési felügyelő számára megadni (levélben vagy telefonon):

Bélyegzés, szín- és jegyleírás, születési dátum, ivar és fajta (ha fajtába tartozó egyedről van szó). Ezek alapján az egyed egyértelműen beazonosítható, így az utólag kiállított csikóbélyegzési jegyzőkönyv postán elküldhető. Nyakon bélyegzett lovak esetében a megyejel egyértelműen tájékoztat a bélyegzést végző lótenyésztési felügyelőről, nyereghelyen bélyegzett lovak esetében a Tenyésztési Iroda ad felvilágosítást a (1) 412 5010-es telefonszámon.

(forrás:www.mllsz.hu)

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 77
Tegnapi: 52
Heti: 180
Havi: 1 277
Össz.: 278 591
Oldal: Csikó és ló bélyegzése
PACIKISOKOS - © 2008 - 2018 - foreverhorses.hupont.hu